Bianca Goes

Mijn naam is Bianca Goes, 46 jaar. Inmiddels ben ik 17 jaar getrouwd met Ralph en zijn wij de ouders van drie tieners, twee zoons en een dochter.

Inmiddels heb ik al ruim 20 jaar ervaring in de hulpverlening. Ik ben werkzaam als psychosociaal therapeut, coach, counselor, kindertherapeut en trainer.
De afgelopen 10 jaar heb ik mij in het bijzonder verdiept en gespecialiseerd in de pre- en perinatale psychologie en in (hoog)sensitiviteit.

Ons leven op aarde begint namelijk bij de conceptie en zelfs al vanaf het verlangen naar een kind. Ook de hechting begint bij de conceptie. Een goede hechting is essentieel en heeft zowel invloed op het welbevinden van het individu, als op iedere relatie die je in het leven aangaat. De invloed van de conceptie, zwangerschap en geboorte op ons leven is groot. En hieruit voortvloeiend heeft dit impact op onze fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling. Indien wij deze informatie meenemen in het hulpverleningsaanbod, geeft dit een totaal nieuw beeld over de begeleiding aan het kind.

Sensitiviteit

Sensitiviteit ontwikkelen, of de balans vinden als (hoog)sensitief persoon is heel belangrijk. Daarnaast is sensitiviteit onlosmakelijk verbonden met begeleiding aan (aanstaande) ouders en het (ongeboren) kind. Sensitiviteit is onder meer nodig voor een juiste afstemming, het opmerken van signalen, deze te (leren) begrijpen en daardoor ondersteuning te kunnen geven aan de ander. Vanuit hart en ziel draag ik hier graag mijn steentje aan bij.

Meer informatie over Bianca Goes kijk eens op www.geboorteverhaal.nl en www.presenses.nl.